ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

Các CEO, manager, startup… cần thuyết trình sản phẩm hoặc thuyết trình gọi vốn trong môi trường kinh doanh

MỤC TIÊU

Tự tin trình bày bài thuyết trình hoàn thiện theo mục đích, nhu cầu của học viên

NỘI CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

– Chương trình thiết kế riêng dựa theo bài thuyết trình được xây dựng bởi học viên và E4C

– Phong thái trình bày, kĩ năng xử lý tình huống khi thuyết trình, chọn lọc ngôn ngữ truyền cảm hứng

–  Số buổi học: 2-3 buổi/tuần

– Học online hoặc offline theo nhu cầu