ENGLISH FOR CEO

Từ năm 2017, bắt kịp với xu hướng khi Việt Nam đang nổi lên là thị trường đầu tư hấp dẫn và các doanh nghiệp Việt đang muốn vươn mình ra thị trường quốc tế, English for CEO đã ra đời với mục tiêu :

 –  Tiếng Anh nâng tầm Doanh Nhân Việt

 –  Tạo cơ hội kết nối và đầu tư tại Việt Nam

“ Cơ hội kinh doanh không xuất hiện một cách tự nhiên, cốt lõi là sự kết nối.
Kết nối chính là chìa khóa thành công “ ​

Từ nhà sáng lập English for CEO, Cẩm Bình ( Jennifer Huỳnh).

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp đầu tiên được khách hàng nhắc đến trong lĩnh vực tiếng Anh giao tiếp cao cấp và kĩ năng cho doanh nhân

SỨ MỆNH

Nâng tầm doanh nhân Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đam mê - Sáng tạo - Cam kết