Tiếng Anh

CHO Doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, tiếng Anh dành cho doanh nghiệp là một trong những phương tiện tăng tính kết nối đầy tính thực tiễn, lâu dài, bổ trợ việc giao tiếp hiệu quả với các đối tác, khách hàng nước ngoài. Đồng thời, tăng tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp với lực lượng nhân sự 4.0.