ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

– Lãnh đạo, cấp quản lý mất căn bản hoặc có nền tảng tiếng Anh có nhu cầu học nhóm (2-5 người/nhóm)

– Mong muốn được giao lưu kết nối với các CEO chủ DN quốc tế để học hỏi chia sẽ kinh nghiệm

MỤC TIÊU

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh thương mại thông qua các tình huống networking, thương thảo, đàm phán, hội họp…

NỘI CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

– Nội dung chương trình được thiết kế riêng và điều chỉnh theo ngành nghề sản phẩm doanh nghiệp, vj trí, trình độ của từng học viên

– Đưa bạn đến các sự kiện giao lưu có yếu tố nước ngoài để thực hành.

– Thời gian: 3 tháng hoặc 6 tháng

– Số buổi học: được tư vấn sắp lịch

– Hình online hoặc offline theo nhu cầu