ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

– Chủ doanh nghiệp và nhà quản lý không có phản xạ nghe nói tiếng Anh, mất căn bản và có nỗi sợ to lớn với tiếng Anh.

– Thời gian bận rộn, có nhu cầu học 1 kèm 1

MỤC TIÊU:

Đạt kết quả về năng lực tiếng Anh theo nhu cầu cá nhân trong thời gian ngắn nhất

NỘI CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

– Chương trình được thiết kế riêng dựa theo nhu cầu, mục đích, ngành nghề & sở thích cá nhân.

– Lịch học linh hoạt (được tư vấn, sắp lịch phù hợp với thời gian cá nhân)

– Hình thức học: online hoặc offline theo nhu cầu cá nhân