PROFILE, PROPOSAL
CHUẨN TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Profile hay Proposal Doanh nghiệp hay còn được gọi là Hồ sơ năng lực công ty hoặc Đề xuất doanh nghiệp là một tài liệu được xây dựng kỹ lưỡng được sử dụng như một công cụ tiếp thị để giới thiệu công ty, ý tưởng kinh doanh hoặc dự án đặc biệt với đối tác tiềm năng, khách hàng, nhà đầu tư, tổ chức tài chính hoặc các bên liên quan khác. Nó nhằm mục đích truyền tải câu chuyện của công ty theo một định dạng ngắn gọn và rõ ràng. Để có chiến dịch quảng bá và tiếp thị hiệu quả, doanh nghiệp nên tạo một Profile hoặc Proposal hiệu quả và hấp dẫn.