NEWS: MEXICO KHỞI XƯỚNG ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ THÉP CÁN NGUỘI VIỆT NAM

🔥 MEXICO KHỞI XƯỚNG ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ THÉP CÁN NGUỘI VIỆT NAM 🔥
MEXICO INITITATES ANTI-DUMPING INVESTIGATION INTO VIETNAMESE COLD-ROLLED STEEL
Bộ Kinh tế Mexico đã thông báo điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, theo Bộ Công Thương (MoIT).
📌 Thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, Việt Nam thu về 220 triệu USD từ xuất khẩu sắt thép, chủ yếu là các loại có mã HS 7209 và 7210, sang Mexico vào năm 2020, tăng 70% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu thép cán nguội thép bị điều tra đạt 50 triệu USD.
Sau khi chính thức khởi xướng vụ việc, cơ quan điều tra Mexico đã gửi bảng câu hỏi đến các doanh nghiệp liên quan để có phản hồi trước ngày 6/9, tuy nhiên thời hạn có thể được kéo dài. Cơ quan này dự kiến sẽ ban hành quyết định sơ bộ trong vòng 130 ngày sau khi bắt đầu cuộc điều tra.
The Mexican Secretariat of Economy has announced an anti-dumping investigation into cold-rolled steel imported from Vietnam, according to the Ministry of Industry and Trade (MoIT).
📌 Statistics from the International Trade Centre (ITC) showed that Vietnam earned 220 million USD from exporting iron and steel, mostly those coded HS 7209 and 7210, to Mexico in 2020, an increase of 70% compared to 2019. The export earnings of cold rolled steel which are under investigation reached 50 million USD.
After officially initiating the case, the Mexican investigation agency sent questionnaires to relevant businesses for responses before September 6, but the deadline may be extended. The agency is expected to issue a preliminary decision within 130 days after the initiation of the investigation.
TỪ VỰNG:
✅ Initiate (v) /ɪˈnɪʃieɪt/ : khởi xướng
✅ Anti- dumping 👎 /ˈænti – ‘dʌmpɪŋ/ : chống bán phá giá
✅ Extended (v) /ɪkˈstendɪd/ : mở rộng
✅ Preliminary (adj) /ɪkˈstendɪd/ : sơ bộ
✅ Investigation 👎 /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/ : điều tra
Nguồn trích dẫn và tham khảo thêm tại : https://en.vietnamplus.vn/mexico-initiates…/235168.vnp
🌟 Tham gia nhóm trao đổi, luyện tập Tiếng Anh hằng ngày : https://zalo.me/g/qwcfsy462
—————————-
🔍 TÌM HIỂU THÊM CÁC LỚP TIẾNG ANH CÁ NHÂN HÓA CỦA E4C- ENGLISH FOR CEO QUA CÁC KÊNH SAU:
📧 Email: info@englishforceo.vn
☎️ Hotline: 097 539 79 71
⛳️ Address: 8F, 123 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, Dist. 03, HCM City.

Tin tức mới nhất

🌎NEWS: 𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̛𝒏 𝒃𝒂̃𝒐 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ ‘đ𝒆 𝒅𝒐̣𝒂’ 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 (𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒂𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 ‘𝒎𝒆𝒏𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈’ 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒎 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒅𝒆𝒏)

𝗕𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗧𝗖𝗦 đ𝗲̂̉ 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗰𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂, 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔́ (𝗕𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗖𝗦 𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝘁𝗲𝗰𝗵 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻, 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀)