💥 HỌC TIẾNG ANH QUA TIN TỨC CÙNG E4C #3💥

📰📈 Vừa học Tiếng Anh vừa cập nhật tin tức- Một mũi tên trúng hai đích, tại sao không? 🤓📺
 
IMPORT – EXPORT TURNOVER SURPASSES 400-BILLION-USD MARK
 
Vietnam’s total import-export value topped 403 billion USD as of July 15, with a trade deficit of around 1 billion USD.
 
📌 According to the General Department of Customs, in the period, the country earned 201 billion USD from exports, while spending 202 billion USD on buying goods from abroad.
 
📌 The trade turnover in 2022 is forecast to exceed 700 billion USD, of which exports will approach the 400 billion USD mark.
 
The Ministry of Industry and Trade said that, in order to achieve the export growth target of 8% this year and maintain the trade surplus of the previous years, the ministry is stepping up support for businesses in market information and export promotion by taking advantage of commitments in signed free trade agreements (FTAs) and through joining global value chains to find new markets; and at the same time encouraging them to create new products.
 
Doanh số Xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua 400 tỷ USD
 
Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam lên đến 403 tỷ USD tính đến ngày 15 tháng 7, với thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ USD.
 
📌 Theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ, cả nước thu về 201 tỷ USD từ xuất khẩu, trong khi chi 202 tỷ USD mua hàng hóa từ nước ngoài.
 
📌 Kim ngạch thương mại năm 2022 được dự báo sẽ vượt 700 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sẽ chạm mốc 400 tỷ USD.
 
Bộ Công Thương cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 8% trong năm nay và duy trì mức xuất siêu của các năm trước, Bộ đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường và xúc tiến xuất khẩu bằng cách tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và thông qua việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm mới.
 
TỪ VỰNG:
✅ Surpasses (v) /sərˈpæsɪz/ : vượt qua
✅ Deficit (n) /ˈdefɪsɪt/ : thiếu hụt
✅ Forecast (n) /ˈfɔːrkæst/ : dự báo
✅ Exceed (v) /ɪkˈsiːd/ : vượt quá
✅ Approach (n) /əˈprəʊtʃ/ : tiếp cận
 
Nguồn trích dẫn : https://en.vietnamplus.vn/importexport-turnover-surpasses-400billionusd-mark/234215.vnp
🌟 Tham gia nhóm trao đổi, luyện tập Tiếng Anh hằng ngày : https://zalo.me/g/qwcfsy462
 
—————————-
🔍 TÌM HIỂU THÊM CÁC LỚP TIẾNG ANH CÁ NHÂN HÓA CỦA E4C- ENGLISH FOR CEO QUA CÁC KÊNH SAU:
📧 Email: info@englishforceo.vn
💻 Website: http://englishforceo.vn
☎️ Hotline: 097 539 79 71
⛳️ Address: 8F, 123 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, Dist. 03, HCM City.
 
#tienganhthatde #tienganhgiaotiep #tienganh #tienganhthuongmai #businessenglish #news #learnwithnews #hoctienganh #hoctienganhmoingay #hoctienganhhieuqua
#hochiminh #online #offline

Tin tức mới nhất

🌎NEWS: 𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̛𝒏 𝒃𝒂̃𝒐 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ ‘đ𝒆 𝒅𝒐̣𝒂’ 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 (𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒂𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 ‘𝒎𝒆𝒏𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈’ 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒎 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒅𝒆𝒏)

𝗕𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗧𝗖𝗦 đ𝗲̂̉ 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗰𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂, 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔́ (𝗕𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗖𝗦 𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝘁𝗲𝗰𝗵 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻, 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀)