NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ ANH NHÌN VÀO VIỆT NAM ĐỂ KIẾM TIỀN TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MORE BRITISH INVESTORS LOOK AT VIETNAM TO CASH IN ON FREE TRADE AGREEMENTS

🇬🇧 NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ ANH NHÌN VÀO VIỆT NAM ĐỂ KIẾM TIỀN TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 🇻🇳
🇬🇧 MORE BRITISH INVESTORS LOOK AT VIETNAM TO CASH IN ON FREE TRADE AGREEMENTS 🇻🇳
👉Nhiều nhà đầu tư Anh đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam với hy vọng thu được tiền mặt từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với Anh và các nền kinh tế khác trên toàn thế giới.
⏩ Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Việt (UKVFTA), chính thức có hiệu lực vào tháng 5 năm 2021, là một trong những hiệp định thương mại đầu tiên mà Vương quốc Anh ký kết sau khi Anh rời Liên minh Châu Âu vào cuối năm 2020, thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam trong Chính sách thương mại của Vương quốc Anh.
⏩ Thương mại và đầu tư song phương giữa hai nền kinh tế đã tăng trưởng đáng kể với tốc độ tăng trưởng 17% trong năm ngoái.
Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 20/10/2021, Vương quốc Anh có 439 dự án còn hiệu lực với số vốn đăng ký gần 4 tỷ USD tại Việt Nam.
👉Many British investors are seeking investment opportunities in Vietnam in the hope of cashing in on free trade agreements (FTAs) that Vietnam has signed with the UK and other economies worldwide.
⏩ The UK-Vietnam Free Trade Agreement (UKVFTA), which officially took effect in May 2021, was one of the first trade deals inked by the UK after it left the European Union by the end of 2020, which reflected the importance of Vietnam in the UK’s trade policy.
⏩ Bilateral trade and investment between the two economies have grown significantly with a growth rate of 17% last year.
Data of the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment showed as of October 20, 2021, the UK had 439 valid projects amounting to nearly US$4 billion in registered capital in Vietnam. The UK-Vietnam Free Trade Agreement (UKVFTA), which officially took effect in May 2021, was one of the first trade deals inked by the UK after it left the European Union by the end of 2020, which reflected the importance of Vietnam in the UK’s trade policy.
HỌC TỪ VỰNG CÙNG ENGLISH FOR CEO:
✅ Investment (n): /ɪnˈvestmənt/ : Sự đầu tư
✅ Inked (v): /ɪŋkt/: Ký kết
✅ Establish (v.) /ɪˈstæblɪʃ/ : Thành lập
✅ Bilateral (a.) /ˌbaɪˈlætərəl/: song phương
✅ Valid (a): /ˈvælɪd/: có hiệu lực
Nguồn trích dẫn và tham khảo thêm tại : https://en.vietnamplus.vn/more-british…/235827.vnp
Tham gia nhóm trao đổi, luyện tập Tiếng Anh hằng ngày : https://zalo.me/g/qwcfsy462
—————————-
TÌM HIỂU THÊM CÁC LỚP TIẾNG ANH CÁ NHÂN HÓA CỦA E4C- ENGLISH FOR CEO QUA CÁC KÊNH SAU:
💌Email: info@englishforceo.vn
📞Hotline: 097 539 79 71
Address: 8F, 123 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, Dist. 03, HCM City.

Tin tức mới nhất

🌎NEWS: 𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̛𝒏 𝒃𝒂̃𝒐 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ ‘đ𝒆 𝒅𝒐̣𝒂’ 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 (𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒍𝒚 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒂𝒄𝒆 𝒇𝒐𝒓 ‘𝒎𝒆𝒏𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈’ 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒎 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒅𝒆𝒏)

𝗕𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗧𝗖𝗦 đ𝗲̂̉ 𝗰𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗰𝗮́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂, 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔́ (𝗕𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗖𝗦 𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝘁𝗲𝗰𝗵 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻, 𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀)